Meritlista

 
  1. -Hedersuppdrag

  2. -Representerad på

  3. -Offentliga utsmyckningar

  4. -Utbildning

  5. -Jurybedömda utställningar

  6. -Separat utställningar

  7. -Samlingsutställningar

  8. -Övriga uppdrag


    Jurybedömda utställningar


    2010 6th International Biennal of Miniature Art, Czestochowa, Polen

    2006 Romele Konsthall

    2004 Romele Konsthall

    2001 Teaterhotellets Konstgalleri, Malmö

    1999 Vikingsbergs Vårsalong, Helsingborg