Nobelkonstnär

 

Året 2011 tilldelades jag uppdraget från Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm, att tillverka Nobeldiplom i ekonomi, kemi och fysik under 3 år framåt. Uppdraget förlängdes senare med ytterligare ett år och då blev det 2014 års ekonomipris jag fick ta mig an.

Här nedan kommer några rader som tillsändes mig från den Ständige Sekreteraren Staffan Normark våren 2011.

Citat // Jag bekräftar härmed att du är utvald till Nobelkonstnär år 2011. Du kommer att erbjudas möjlighet att delta i diplomutformningen under tre år, för att på så sätt ges tillfälle att utforma konstverken till samtliga tre pris. Ditt ämnesområde 2011 är ekonomi// Citat slut

Att bli Nobelkonstnär, innebär att man får tilldelat sig ett ämne per år. Av tradition så är diplomen inbundna i olika skinn.

Ekonomi får en gulbrun färg, kemi, vinröd-röd och fysik blir i blått. Man måste alltså förhålla sig till att det konstverk man skapar ska harmoniera till dessa färger. Priserna delas ut till en eller max tre personer./ämne. Alla får ett original. Inga tryck accepteras.

Vid sidan om konstverket, som alltid finns på vänster sida i diplomet ska även en kalligrafs text bindas in, och då på den högra sidan. De år jag arbetade som Nobelkonstnär, så var det Annika Rückert, Wien, som var kalligrafen och Ingemar Dackéus, Stockholm bokbindaren.

Här nedan ser ni mina Nobeldiplom till fysikpristagarna prof. Peter Higgs, UK, och prof. Francois Englert, Belgien. 2013.
Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och titta på fotografierna från Stockholm.

  1. -Nobelkonstnär 2011 - Ekonomipriset

  2. -Nobelkonstnär 2012 - Nobelpriset i Kemi

  3. -Nobelkonstnär 2013 - Nobelpriset i Fysik

  4. -Nobelkonstnär 2014 - Ekonomipriset