Jardeback Art

 Arbete fortgår med koloriten högst närvarande. Nya alster inför sommaren ska skapas,

och nya utställningar väntar nere i Frankrike.

Gå gärna in på www.heimdall-gallery.com 

Vänliga hälsningar från Susanne